ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: genet
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գենետտա
     Wiktionary: գենետտա
     [ոլորտ]
         1. - Աֆրիկա
         2. - արևադարձային անտառ
         3. - սավաննա
ENGLISH
  [noun]
   1. genet, genette
     Վիքիփեդիա: genet
     Wiktionary: genet
     Oxford: genet
РУССКИЙ
  [имя существительное]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. մշկատու
     Վիքիփեդիա: մշկատու
     Wiktionary: մշկատու
©2020 ISMA.