ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: այդ
      այդ(1),       այդ(2) ,       այդ(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. այդ
     Վիքիփեդիա: այդ
     Wiktionary: այդ
ENGLISH
  [pronoun]
   1. that
     Վիքիփեդիա: that
     Wiktionary: that
     Oxford: that
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. тот, та, то
     Վիքիփեդիա: тот
     Что-означает.рф: тот
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. այդ, ատիկա, ատ, դա
     Վիքիփեդիա: այդ
     Wiktionary: այդ

Բացատրություն

©2020 ISMA.