ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: այս
      այս(1),       այս(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. այս, սույն
        հոմ. - սույն
     Բացատրություն: այս
     Վիքիփեդիա: այս
ENGLISH
  [pronoun]
   1. this, these
     Վիքիփեդիա: this
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. этот, эта, это, данный
     Վիքիփեդիա: этот
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. այս, սոյն, սա, աս
     Վիքիփեդիա: այս

Բացատրություն

©2020 ISMA.