ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: անձնանուն
      անձնանուն(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. անձնանուն
     Վիքիփեդիա: անձնանուն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. personal name, Christian name
     Վիքիփեդիա: personal name
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. имя собственное
     Վիքիփեդիա: имя собственное
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. անձնանուն
     Վիքիփեդիա: անձնանուն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները

Բացատրություն

©2020 ISMA.