ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: Արարատ
      Արարատ(1),       Արարատ(2) ,       Արարատ(3) ,       Արարատ(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. Արարատ, Արարատ լեռ, Մասիս
        հոմ. - Արարատ լեռ, Մասիս
     Վիքիփեդիա: Արարատ
     [ոլորտ]
         1. - լեռնաշխար
         2. - առողջապահական ոլորտ
         3. - հյուսվածքային օրգան
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. Ararat, Moutain Ararat, the Moutain Ararat
     Վիքիփեդիա: Ararat
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. Арарат
     Վիքիփեդիա: Арарат
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. Արարատ, Արարատ լեռ
     Վիքիփեդիա: Արարատ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.