ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: Արաքս
      Արաքս(1),       արաք(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. Արաքս, Երասխ
        հոմ. - Երասխ
     Վիքիփեդիա: Արաքս
     [ոլորտ]
         1. - քաղցրահամ ջրեր
         2. - հոսուն ջրատարածք
         3. - շինություն(տեսակներ)
ENGLISH
  [noun]
   1. the Araks, Araks, the Erashk, Erashk
     Վիքիփեդիա: the Araks
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. Аракс
     Վիքիփեդիա: Аракс
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. Արաքս, Երասխ
     Վիքիփեդիա: Արաքս
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.