ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: դնել
      դնել(1),       դնել(2) ,       դնել(3) ,       դնել(4) ,       դնել(5) ,       դնել(6) ,       դնել(7)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. դնել
     Բացատրություն: դնել
     Վիքիփեդիա: դնել
     [ոլորտ]
         1. - կենցաղային ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. put, set, lay, slap, place, encase, plan down, slap down, put down, put smb on
     Վիքիփեդիա: put
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. класть, ставить, поставить, закладывать, прилагать, приложить, положить, наставить, наставлять, забрасывать
     Վիքիփեդիա: класть
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. դնել
     Վիքիփեդիա: դնել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.