ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: երկրագունդ
      երկրագունդ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. երկրագունդ, հողագունդ
        հոմ. - հողագունդ
     Բացատրություն: երկրագունդ
     Վիքիփեդիա: երկրագունդ
     [ոլորտ]
         1. - արեգակնային համակարգ
         2. - տիեզերք
         3. - տիեզերական ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. globe, earth, terrestial globe
     Վիքիփեդիա: globe
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. земля, земной шар, твердь земная, земная твердь
     Վիքիփեդիա: земля
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. երկրագունդ, հողագունդ
     Վիքիփեդիա: երկրագունդ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
Բաղադրիչ մասերը
Ոլորտում առկա հասկացողությունները
©2020 ISMA.