ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: Էջմիածին
      Էջմիածին(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. Էջմիածին
     Վիքիփեդիա: Էջմիածին
     [ոլորտ]
         1. - երկիր(տեսակներ)
         2. - Պատմական Հայաստան
         3. - քաղաքային ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. Echmiadzin
     Վիքիփեդիա: Echmiadzin
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. Эчмиадзин
     Վիքիփեդիա: Эчмиадзин
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. Էջմիածին
     Վիքիփեդիա: Էջմիածին
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.