ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: էջ
      էջ(1),       էջ(2) ,       էջ(3) ,       էջ(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կայք, սայթ, սայտ, ինտերնետային էջ, ինտերնետային կայք, էջ, էլեկտրոնային էջ
        հոմ. - սայթ, սայտ, ինտերնետային էջ, ինտերնետային կայք, էջ, էլեկտրոնային էջ
     Բացատրություն: կայք
     Վիքիփեդիա: կայք
     [ոլորտ]
         1. - ինտերնետ
         2. - քոմփյութերային ցանց
         3. - կապի համակարգ
ENGLISH
  [noun]
   1. site
     Վիքիփեդիա: site
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. сайт
     Վիքիփեդիա: сайт
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կայք, սայթ, ինդերնեդային էջ, ինդերնեդային կայք, էջ
     Վիքիփեդիա: կայք
©2020 ISMA.