ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: իրականություն
      իրականություն(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. իրականություն, ռեալություն, ռեալականություն
        հոմ. - ռեալություն, ռեալականություն
     Վիքիփեդիա: իրականություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. reality
     Վիքիփեդիա: reality
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. действительность, реальность
     Վիքիփեդիա: действительность
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. իրականութիւն, ճշմարտութիւն
     Վիքիփեդիա: իրականութիւն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները

Բացատրություն

©2020 ISMA.