ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ՛ծանոթություն
      ծանոթություն(1),       ծանոթություն(2) ,       ծանոթություն(3) ,       ծանոթություն(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ծանոթություն, համառոտ բնութագիր
        հոմ. - համառոտ բնութագիր
     Բացատրություն: ծանոթություն
     Վիքիփեդիա: ծանոթություն
     [ոլորտ]
         1. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         2. - գիր և կից հանգամանքներ
         3. - մատենագիտություն
ENGLISH
  [noun]
   1. annotation, lemma
     Վիքիփեդիա: annotation
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. аннотация, краткое пояснение
     Վիքիփեդիա: аннотация
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ծանօթութիւն, համառոտ բնութագիր
     Վիքիփեդիա: ծանօթութիւն
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.