ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: գոյություն ունենալ
      գոյություն ունենալ(1),       գոյություն ունենալ(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. գոյություն ունենալ
     Վիքիփեդիա: գոյություն ունենալ
ENGLISH
  [verb]
   1. be, date back to, date back, date from
     Վիքիփեդիա: be
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. существовать
     Վիքիփեդիա: существовать
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. գոյութիւն ունենալ
     Վիքիփեդիա: գոյութիւն ունենալ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.