ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: համբավ
      համբավ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. համբավ, անուն
        հոմ. - անուն
     Վիքիփեդիա: համբավ
ENGLISH
  [noun]
   1. reputation, renown, character, repute, name
     Վիքիփեդիա: reputation
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. репутация, известность
     Վիքիփեդիա: репутация
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. համբաւ, անուն
     Վիքիփեդիա: համբաւ
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
Ոլորտում առկա հասկացողությունները

Բացատրություն

©2020 ISMA.