ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: հեռավոր
      հեռավոր(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. հեռու, հեռավոր, խուլ
        հոմ. - հեռավոր, խուլ
     Բացատրություն: հեռու
     Վիքիփեդիա: հեռու
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. distant, remote, far, faraway, distal, out-of-the-way, back-country, long-distance, far-off
     Վիքիփեդիա: distant
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. дальний
     Վիքիփեդիա: дальний
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. հեռու, հեռաւոր
     Վիքիփեդիա: հեռու
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.