ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: մեքենա
      մեքենա(1),       մեքենա(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ավտոմեքենա, մեքենա, ավտո, ավտոմոբիլ
        հոմ. - մեքենա, ավտո, ավտոմոբիլ
     Բացատրություն: ավտոմեքենա
     Վիքիփեդիա: ավտոմեքենա
     [ոլորտ]
         1. - երթևեկություն
         2. - ավտոտրանսպորտ
         3. - տեխնիկա մեխանիկական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. car, motor vehicle, autocar, auto, motor car, automobile
     Վիքիփեդիա: car
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. автомашина, машина, автомобиль, авто
     Վիքիփեդիա: автомашина
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ինքնաշարժ, մեքենայ, աւտոմոպիլ
     Վիքիփեդիա: ինքնաշարժ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.