ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: միևնույն
      միևնույն(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. միևնույն
     Բացատրություն: միևնույն
     Վիքիփեդիա: միևնույն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. one and the same
     Վիքիփեդիա: one and the same
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. один и тот же, одна и та же, одни и те же
     Վիքիփեդիա: один и тот же
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. միեւնոյն
     Վիքիփեդիա: միեւնոյն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.