ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: սիրային
      սիրային(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. սիրային, սիրահարական
        հոմ. - սիրահարական
     Վիքիփեդիա: սիրային
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. amorous, love, loving
     Վիքիփեդիա: amorous
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. любовный
     Վիքիփեդիա: любовный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. սիրային, սիրահարական
     Վիքիփեդիա: սիրային
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.