ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: տարբեր լինել
      տարբեր լինել(1),       տարբեր(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. տարբերվել, տարբեր լինել
        հոմ. - տարբեր լինել
     Վիքիփեդիա: տարբերվել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. contrast, vary
     Վիքիփեդիա: contrast
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. отличаться
     Վիքիփեդիա: отличаться
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. տարբերիլ, տարբեր ըլլալ
     Վիքիփեդիա: տարբերիլ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.