ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: օրգանիզմ
      օրգանիզմ(1),       օրգանիզմ(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. օրգանիզմ
     Վիքիփեդիա: օրգանիզմ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. organism
     Վիքիփեդիա: organism
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. организм
     Վիքիփեդիա: организм
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կազմուած մարմին, յօրինուածք
     Վիքիփեդիա: կազմուած մարմին
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.