ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)ակտիվացնել
      ակտիվացնել(1),       ակտիվացնել(2) ,       ակտիվացնել(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ակտիվացնել
     Վիքիփեդիա: ակտիվացնել
     [ոլորտ]
         1. - քիմիա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. actuate
     Վիքիփեդիա: actuate
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. активировать, активизировать
     Վիքիփեդիա: активировать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. աշխուժացնել
     Վիքիփեդիա: աշխուժացնել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները

Բացատրություն

©2020 ISMA.