ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ակտիվ
      ակտիվ(1),       ակտիվ(2) ,       ակտիվ(3) ,       ակտիվ(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [մակբայ]
   1. ակտիվ, ակտիվորեն, ակտիվ կերպով
        հոմ. - ակտիվորեն, ակտիվ կերպով
     Բացատրություն: ակտիվ
     Վիքիփեդիա: ակտիվ
     [ոլորտ]
         1. - էջ
         2. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         3. - գիրք(տեսակներ)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adverb]
   1. actively
     Վիքիփեդիա: actively
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [наречие]
   1. активно
     Վիքիփեդիա: активно
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [մակբայ]
   1. աշխոյժ, աշխոյժօրէն, ակտիւ կերպով
     Վիքիփեդիա: աշխոյժ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.