ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: այլ
      այլ(1),       այլ(2) ,       այլ(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. ուրիշ, այլ, այլօրինակ
        հոմ. - այլ, այլօրինակ
     Բացատրություն: ուրիշ
     Վիքիփեդիա: ուրիշ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. other
     Վիքիփեդիա: other
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. другой
     Վիքիփեդիա: другой
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. ուրիշ, այլ, այլօրինակ
     Վիքիփեդիա: ուրիշ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.