ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: այն
      այն(1),       այն(2) ,       այն(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. այն
     Վիքիփեդիա: այն
ENGLISH
  [pronoun]
   1. that, those
     Վիքիփեդիա: that
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. то
     Վիքիփեդիա: то
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. այն, ան
     Վիքիփեդիա: այն

Բացատրություն

©2020 ISMA.