ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: անմիջապես
      անմիջապես(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [մակբայ]
   1. անմիջապես, փույթ ընդ փույթ, փույթընդփույթ
        հոմ. - փույթ ընդ փույթ, փույթընդփույթ
     Վիքիփեդիա: անմիջապես
     [ոլորտ]
         1. - էջ
         2. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         3. - գիրք(տեսակներ)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adverb]
   1. immediately, right away, forthwith, offhand, ad locum
     Վիքիփեդիա: immediately
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [наречие]
   1. немедленно, тотчас, сразу
     Վիքիփեդիա: немедленно
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [մակբայ]
   1. անմիջապէս, փույթ ընդ փույթ, փույթընդփույթ
     Վիքիփեդիա: անմիջապէս
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.