ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: անցնել
      անցնել(1),       անցնել(2) ,       անցնել(3) ,       ՛անցնել(4) ,       անցնել(5) ,       անցնել(6) ,       անցնել(7) ,       անցնել(8) ,       անցնել(9) ,       ՛անցնել(10) ,       անցնել(11) ,       անցնել(12) ,       անցնել(13) ,       անցնել(14)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. անցնել
     Բացատրություն: անցնել
     Վիքիփեդիա: անցնել
     [ոլորտ]
         1. - հասարակական ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. pass, go over to, rub off on, get on
     Վիքիփեդիա: pass
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. переходить
     Վիքիփեդիա: переходить
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. անցնիլ
     Վիքիփեդիա: անցնիլ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.