ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ՛աշխատանք
      աշխատանք(1),       աշխատանք(2) ,       աշխատանք(3) ,       աշխատանք(4) ,       աշխատանք(5) ,       աշխատանք(6) ,       աշխատանք(7) ,       աշխատանք(8)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ՛աշխատանք
     Վիքիփեդիա: ՛աշխատանք
ENGLISH
  [noun]
   1. labour, trouble
     Վիքիփեդիա: labour
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. труд
     Վիքիփեդիա: труд
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. աշխատանք
     Վիքիփեդիա: աշխատանք
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.