ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: աշխարհ
      աշխարհ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. աշխարհ, արար աշխարհ, ալամ, ալամ աշխարհ
        հոմ. - արար աշխարհ, ալամ, ալամ աշխարհ
     Բացատրություն: աշխարհ
     Վիքիփեդիա: աշխարհ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. world
     Վիքիփեդիա: world
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. мир
     Վիքիփեդիա: мир
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. աշխարհ, արար աշխարհ, ալամ, ալամ աշխարհ
     Վիքիփեդիա: աշխարհ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
Բաղադրիչ մասերը
Ոլորտում առկա հասկացողությունները
©2020 ISMA.