ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ապահովել
      ապահովել(1),       ապահովել(2) ,       ապահովել(3) ,       ապահովել(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ապահովել
     Վիքիփեդիա: ապահովել
     [ոլորտ]
         1. - հասարակական ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. provide, count towards, support
     Վիքիփեդիա: provide
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. обеспечивать
     Վիքիփեդիա: обеспечивать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ապահովել
     Վիքիփեդիա: ապահովել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.