ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ապա
      ապա(1),       ապա(2) ,       ապա(3) ,       ապա(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ձայնարկություն]
   1. ապա, հապա
        հոմ. - հապա
     Վիքիփեդիա: ապա
ENGLISH
  [interjection]
   1. then, well then
     Վիքիփեդիա: then
РУССКИЙ
  [междометие]
   1. а ну-ка, ну-ка
     Վիքիփեդիա: а ну-ка
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ձայնարկություն]
   1. ապա
     Վիքիփեդիա: ապա
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.