ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: հանրագիրտարան
առանցքը` - բառը հանրագիտարում չկա:
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հանրագիտարան
     Բացատրություն: հանրագիտարան
     Վիքիփեդիա: հանրագիտարան
     Wiktionary: հանրագիտարան
     [ոլորտ]
         1. - գիր և կից հանգամանքներ
         2. - հրատարակչություն
         3. - մշակույթի ոլորտ
ENGLISH
  [noun]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
©2020 ISMA.