ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: առարկայական
      առարկայական(1),       առարկայական(2) ,       առարկայական(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. օբյեկտիվ
     Վիքիփեդիա: օբյեկտիվ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. objective
     Վիքիփեդիա: objective
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. объективный, беспристрастный
     Վիքիփեդիա: объективный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. առարկայական
     Վիքիփեդիա: առարկայական
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.