ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: առարկա
      առարկա(1),       առարկա(2) ,       առարկա(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. առարկա
     Վիքիփեդիա: առարկա
ENGLISH
  [noun]
   1. item, thing, object, matter
     Վիքիփեդիա: item
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. предмет
     Վիքիփեդիա: предмет
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. առարկայ
     Վիքիփեդիա: առարկայ

Բացատրություն

©2020 ISMA.