ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)առկա
      առկա(1),       առկա(2) ,       առկա լինել(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. առկա
     Վիքիփեդիա: առկա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. available, existing
     Վիքիփեդիա: available
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. имеющийся, доступный, наличный
     Վիքիփեդիա: имеющийся
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. առկայ
     Վիքիփեդիա: առկայ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.