ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ավելի
      ավելի(1),       ավելի(2) ,       ավելի(3) ,       ավել(4) ,       ավել(5) ,       ավել(6)
ՀԱՅԵՐԵՆ
Դասերը, որոնց պատկանում է
, , , ,

Բացատրություն

©2020 ISMA.