ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ավտոմատ
      ավտոմատ(1),       ավտոմատ(2) ,       ավտոմատ(3) ,       ավտոմատ(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. մեքենական, անգիտակցական, ավտոմատ, մեքենայական
        հոմ. - անգիտակցական, ավտոմատ, մեքենայական
     Բացատրություն: մեքենական
     Վիքիփեդիա: մեքենական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. mechanical, automatic, absent-minded
     Վիքիփեդիա: mechanical
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. машинальный, неосознанный, автоматический
     Վիքիփեդիա: машинальный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. մեքենական, անգիտակցական
     Վիքիփեդիա: մեքենական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.