ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: արտահայտող
      արտահայտող(1),       արտահայտել(2) ,       արտահայտել(3) ,       արտահայտել(4) ,       արտահայտել(5)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. արտահայտիչ, արտահայտող
        հոմ. - արտահայտող
     Վիքիփեդիա: արտահայտիչ
     [ոլորտ]
         1. - արտադրական հիմնարկության ոլորտ
         2. - հիմնարկության ոլորտ
         3. - տրանսպորտային ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. spokesman
     Վիքիփեդիա: spokesman
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. выразитель
     Վիքիփեդիա: выразитель
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. արտահայտիչ, արտահայտող
     Վիքիփեդիա: արտահայտիչ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.