ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: արտահայտել
      արտահայտել(1),       արտահայտել(2) ,       արտահայտել(3) ,       արտահայտել(4) ,       արտահայտվել(5) ,       արտահայտվել(6)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. արտահայտել, խոսել
        հոմ. - խոսել
     Վիքիփեդիա: արտահայտել
     [ոլորտ]
         1. - սուբյեկտի սոցիալական վիճակի հատկանիշ-վատ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. express, put across, put over, sound off about, speak up for, set out, give expression, exhibit
     Վիքիփեդիա: express
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. выражать, выразить, изливать, излить
     Վիքիփեդիա: выражать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. արտայայտել, խոսել
     Վիքիփեդիա: արտայայտել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.