ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: բազմություն
      բազմություն(1),       բազմություն(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բազմություն, հույլ, հույլք
        հոմ. - հույլ, հույլք
     Բացատրություն: բազմություն
     Վիքիփեդիա: բազմություն
     [ոլորտ]
         1. - օբյեկտ(տեսակներ)
         2. - միջոցառում(տեսակներ)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. public, multitude
     Վիքիփեդիա: public
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. публика, народ
     Վիքիփեդիա: публика
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բազմություն, հույլ, հույլք
     Վիքիփեդիա: բազմություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.