ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: բաժանել
      բաժանել(1),       բաժանել(2) ,       բաժանել(3) ,       բաժանել(4) ,       բաժանել(5) ,       բաժանել(6) ,       բաժանել(7) ,       միմյանցից բաժանել(8)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. բաժանել, տրոհել, ճոթ անել, մասնատել
        հոմ. - տրոհել, ճոթ անել, մասնատել
     Բացատրություն: բաժանել
     Վիքիփեդիա: բաժանել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. divide, partition, split, disengage, determine into
     Վիքիփեդիա: divide
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. разделить, разбить, разбивать
     Վիքիփեդիա: разделить
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. բաժնել, տրոհել, մասնատել
     Վիքիփեդիա: բաժնել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
©2020 ISMA.