ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: բաղադրիչ
      բաղադրիչ(1),       բաղադրիչ(2) ,       բաղադրիչ(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բաղադրամաս, բաղադրանյութ, կոմպոնենտ, բաղադրիչ
        հոմ. - բաղադրանյութ, կոմպոնենտ, բաղադրիչ
     Բացատրություն: բաղադրամաս
     Վիքիփեդիա: բաղադրամաս
     [ոլորտ]
         1. - քիմիական միացություն խառնուրդ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. ingredient, component
     Վիքիփեդիա: ingredient
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. ингредиент, компонент
     Վիքիփեդիա: ингредиент
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բաղադրամաս, բաղադրանիւթ, բաղադրիչ
     Վիքիփեդիա: բաղադրամաս
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.