ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: բաղադրիչ
      բաղադրիչ(1),       բաղադրիչ(2) ,       բաղադրիչ(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բաղադրիչ, բաղադրիչ մաս
        հոմ. - բաղադրիչ մաս
     Բացատրություն: բաղադրիչ
     Վիքիփեդիա: բաղադրիչ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. component, ingredient, constituent part, constituent
     Վիքիփեդիա: component
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. ингредиент, составляющая
     Վիքիփեդիա: ингредиент
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բաղադրիչ, բաղադրիչ մաս
     Վիքիփեդիա: բաղադրիչ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.