ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: բան
      բան(1),       բան(2) ,       բան(3) ,       բան(4) ,       բանել(5)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գործ, գործելը, բան, անելիք
        հոմ. - գործելը, բան, անելիք
     Վիքիփեդիա: գործ
     [ոլորտ]
         1. - բանկային ոլորտ
         2. - պրոցես գիտակազմակերպչական
         3. - տրանսպորտային ոլորտ
ENGLISH
  [noun]
   1. work, business, affair, job, occupation
     Վիքիփեդիա: work
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. дело, деяние, действование
     Վիքիփեդիա: дело
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գործ, գործելը, բան, ընելիք, արարք, զբաղում
     Վիքիփեդիա: գործ

Բացատրություն

©2020 ISMA.