ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)բացահայտել
      բացահայտել(1),       բացահայտել(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. բացահայտել
     Վիքիփեդիա: բացահայտել
     [ոլորտ]
         1. - կրթության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. disclose, reveal, bring to light
     Վիքիփեդիա: disclose
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. вскрыть, вскрывать
     Վիքիփեդիա: вскрыть
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. բացայայտել
     Վիքիփեդիա: բացայայտել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.