ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: բացել
      բացել(1),       բացել(2) ,       բացել(3) ,       բացել(4) ,       բացել(5) ,       բացել(6) ,       բացել(7)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. բացել, բաց անել
        հոմ. - բաց անել
     Բացատրություն: բացել
     Վիքիփեդիա: բացել
     [ոլորտ]
         1. - աչք
         2. - շերտ(նյութի-օբյեկտի)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. open, unfold, unfurl, fling, make a start, roll down, roll smth down, steam open
     Վիքիփեդիա: open
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. открывать, открыть, раскрывать, раскрыть, раздвинуть, раздвигать
     Վիքիփեդիա: открывать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. բանալ
     Վիքիփեդիա: բանալ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

1.Բաց անել:

2.Փականքը վերացնել` լուծել:

3.Արգելքը վերացնել` խզել, ազատություն տալ:

4.Ծածկույթը` կափարիչը վերցնել` պատռել:

5.Մերկացնել, զգեստը վերցնել:

6.Ծալքը` ծալվածքը ետ դարձնել` պարզել:

7.Լուծել, չրով բաց անել:

8.Անցք ստեղծել, երթևեկի` ջրի հոսանքի համար:

9.Սփռել, փռել, գցել:

10.Ետ քաշել, ծածկույթը բարձրացնել` վերցնել` քաշել:

11.Դեպի աջ և ձախ պարզել` տարածել:

12.Պարզել: Առագաստները` դրոշակները:

13.Փակվածքը վերացնել, իրար հպվող մասերը միմյանցից հեռացնել:

14.Հիմնել, հիմնադրել:

15.Առաջացնել, գոյացնել:

16.Սկսել, սկսվելը հայտարարել:

17.Հասարակությանը մատչելի դարձնել:

18.Գործունեության մեջ մտցնել:

19.Հոսանքը գործադրել:

20.Հայտնի դարձնել, երևան բերել, բացահայտել:

21.Արձակել, բաց անել, մասերն իրարից հեռացնել:

22.Ազատ ասպարեզ տալ, լայն հնարավորություններ ստեղծել բոլորի համար:

23.Հանդիսավոր կերպով մի բանի գործարկումը` գործողության մեջ դնելը` շահագործումը հայտարարել:

24.Պատռել, ճեղքվածք` բացվածք ստեղծել:

25.Զարկ տալ, զարմացնել:

26.Կազմակերպել, սարքել:


     Translate using google

©2020 ISMA.