ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (3)բացել
      բացել(1),       բացել(2) ,       բացել(3) ,       բացել(4) ,       բացել(5) ,       բացել(6) ,       բացել(7)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. բացել, բաց անել
        հոմ. - բաց անել
     Վիքիփեդիա: բացել
     [ոլորտ]
         1. - գծային ոչ կոշտ օբյեկտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. unroll, spread out
     Վիքիփեդիա: unroll
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. развернуть, развертывать, развёртывать
     Վիքիփեդիա: развернуть
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. բանալ, բաց անել
     Վիքիփեդիա: բանալ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.