ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: բերել
      բերել(1),       բերել(2) ,       բերել(3) ,       բերել(4) ,       բերել(5) ,       բերել(6) ,       բերել(7) ,       բերել(8)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. բերել, տալ
        հոմ. - տալ
     Վիքիփեդիա: բերել
     [ոլորտ]
         1. - հասարակական ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. bring
     Վիքիփեդիա: bring
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. приносить, принести
     Վիքիփեդիա: приносить
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. բերել, տալ
     Վիքիփեդիա: բերել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.