ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: բնույթ
      բնույթ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բնույթ
     Վիքիփեդիա: բնույթ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. nature, character
     Վիքիփեդիա: nature
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. характер
     Վիքիփեդիա: характер
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բնոյթ
     Վիքիփեդիա: բնոյթ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.