ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)բոլոր
      բոլոր(1),       բոլոր(2) ,       բոլոր(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [թվական]
   1. բոլոր, հանուր
        հոմ. - հանուր
     Վիքիփեդիա: բոլոր
ENGLISH
  [numeral]
   1. all, the whole of
     Վիքիփեդիա: all
РУССКИЙ
  [Имя числительное]
   1. весь, вся, все
     Վիքիփեդիա: весь
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [թվական]
   1. բոլոր, հանուր
     Վիքիփեդիա: բոլոր

Բացատրություն

©2020 ISMA.