ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)բույս
      բույս(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բույս
     Բացատրություն: բույս
     Վիքիփեդիա: բույս
     [ոլորտ]
         1. - ֆոտոսինթեզ
         2. - բուսաբանություն
         3. - ֆոտոտրոֆ
ENGLISH
  [noun]
   1. plant
     Վիքիփեդիա: plant
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. растение
     Վիքիփեդիա: растение
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բոյս, տունկ
     Վիքիփեդիա: բոյս

Բացատրություն

©2020 ISMA.