ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: գետ
      գետ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գետ
     Բացատրություն: գետ
     Վիքիփեդիա: գետ
     [ոլորտ]
         1. - քաղցրահամ ջրեր
         2. - հոսուն ջրատարածք
         3. - շինություն(տեսակներ)
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. river, R
     Վիքիփեդիա: river
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. река
     Վիքիփեդիա: река
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գետ
     Վիքիփեդիա: գետ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
Բաղադրիչ մասերը
Ոլորտում առկա հասկացողությունները
©2020 ISMA.