ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: գրվածք
      գրվածք(1),       գրվածք(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գեղարվեստական ստեղծագործություն, գրվածք
        հոմ. - գրվածք
     Վիքիփեդիա: գեղարվեստական ստեղծագործություն
     [ոլորտ]
         1. - մշակույթի ոլորտ
ENGLISH
  [noun]
   1. fictional work
     Վիքիփեդիա: fictional work
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. художественное произведение
     Վիքիփեդիա: художественное произведение
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. գեղարվեստական ստեղծագործութիւն, գիր, գրութիւն
     Վիքիփեդիա: գեղարվեստական ստեղծագործութիւն

Բացատրություն

©2020 ISMA.